Reklama
My status

Pristatymas

Siuntos pridavimas Gavėjui

1 Atvežus krovinį į paskirties vietą, NĖGĖ privalo perduoti jį Važtaraštyje nurodytam Gavėjui.

2 Gavėjas priima perduodamą siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonių užlaikymo.

3 Perduodant siuntas Gavėjui, priimantis siuntą asmuo siuntos važtaraštyje privalo įskaitomai įrašyti savo pareigas, vardą, pavardę, pristatymo datą, laiką ir pasirašyti.

4 Siunta laikoma pristatyta, Gavėjui ar jo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos važtaraštyje.

5 Gavėjas privalo priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti Siuntos važtaraštyje bei surašyti siuntos pažeidimo aktą. NĖGĖ neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo, jeigu siuntos priėmimo metu nebuvo apie tai įrašyta siuntos važtaraštyje.

6 Gavėjui atsisakius priimti siuntą arba nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Kurjeris siuntos važtaraštyje pažymi neįteikimo priežastį, atvykimo nurodytu adresu datą ir laiką bei grąžina siuntą į artimiausią terminalą. NĖGĖ apie įvykusį faktą informuoja Siuntėją arba Klientą. Siunta terminale sandėliuojama tris paras nemokamai, už tolimesnį siuntos Sandėliavimą bei su tuo susijusias tiesiogines kitas išlaidas, jeigu tokių buvo, apmoka Siuntėjas arba Klientas.